Privacy policy

Privaatsuspoliitika tingimused

1. Privaatsuspoliitika eesmärk
1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Plasto Aknad.Uksed OÜ kuuluvate konkreetsete esinduste ja kliendi vahelise suhte kohta. Samuti Plasto kodulehe (www.plasto.ee) ja teiste Plasto Aknad.Uksed OÜ poolt hallatavate veebilehtede (www.aknapood.ee -edaspidi veebileht) kohta.
1.3. Plasto kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse; eesmärgi piirangu ja minimaalsuse; usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse; õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.
1.4. Plasto kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmete nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.
1.5. Veebilehe kasutamisega (sh uudiskirjaga liitumisel või püsikliendi taotluse esitamisel) kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

2. Isikuandmete töötleja
2.1. Isikuandmete töötlejaks e-poes on Plasto Aknad.Uksed OÜ.
2.2. Plasto Aknad.Uksed OÜ poolt hallatavatel veebilehtedel on isikuandmete töötlejaks Plasto Aknad.Uksed OÜ (registrikood: 11660863, aadress: Peterburi tee 92D, Tallinn 13816, e-post: , tel: 6221 500).
2.3. Käesolevates tingimustes nimetatakse Plasto Aknad.Uksed OÜ e-kauplust ja veebilehe haldajat „Plasto“.
2.4 Plasto on isikuandmete vastutav töötleja, Plastos edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

3. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk
3.1. Isikuandmed on andmed, mida Plasto kogub eesmärgiga kliendi ostu või tellimuse täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.
3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
3.2.1. Ostu või tellimuse sooritamisel esindustes või e- poes või e- tellimuskeskkonnas.

3.3. Plasto töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
3.3.1. Müügitehingu või teenuse osutamise sõlmimisel (sh tellimused);
3.3.2. Kliendiga kontakteerumine;
3.3.3. Kliendisuhte haldamine;
3.3.4. Kauba kätte toimetamine;
3.3.5. Teeninduse parandamine;

4. Töödeldavad isikuandmed
4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Plasto poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
4.1.2. Telefoninumber;
4.1.3. E-posti aadress;
4.1.4. Postiaadress , tarne aadress;

5. Kliendi õigused
5.1. Kliendi õigused Plasto suhtes seoses isikuandmetega on:
5.1.1. Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist;
5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist;
5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist;
5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist;
5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud;
5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee ,  ).

6. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine
6.1. Plasto kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parandada Plasto poolt klientidele kaupade/teenuste pakkumist.

7. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine
7.1. Plasto edastab kliendile Plasto poolt müüdavate toodete ja teenustega seonduvalt uudiskirju, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga ja aktiivselt linnukese lisamisega nõusoleku kasti või eraldi kirjalikku sooviavaldust).
7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega Plastole).

8. Turvalisus
8.1. Plasto rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.2. Plasto kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt aadressi kullerile esitamine) või õigusaktides sätestatust.

9. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused
9.1. Plasto jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused Plasto veebilehel.
9.2. Plasto kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis Plasto informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamisest.

10. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed
10.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda lähima Plasto esindusega või  või tel: 6221 500 (või saates kirja aadressile: Plasto Aknad.Uksed OÜ, Peterburi tee 92D, Tallinn 13816).
10.2. Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega (www.aki.ee).