E-poe kasutamise eeldused ja tingimused

1. Käeolevad Plasto Aknad.Uksed OÜ (edaspidi nimetatud Plasto või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad Plasto e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping)

2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

3. Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus ja Plasto Üldtingimustes (edaspidi nimetatud Üldtingimused) sätestatust.

4. Plasto e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne hindade muutumist, rakendatakse tellimusele hetkel kehtinud hind.

5. Plastol on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaupa ei ole võimalik enam toota;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

Kui Plastol ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

6. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

7. E-poes saab maksta tellitud kauba eest järgnevalt :Pangaülekandega esitatud ettemaksuteatise alusel, mis saadetakse kliendi elektronposti aadressile; makselingiga Maksekeskuse keskkonna kaudu. Arveldustes kasutatavaks valuutaks on EURO. Makselinkidest on kasutuses:

  • Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank,  Pocopay
  • Eesti maksa hiljem lahendused: Liisi ID
  • Visa/Mastercard kaardimaksed
  • Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  • Läti pangamaksed: Swedbank, SEB, Citadele, Luminor
  • Leedu pangamaksed: Swedbank, SEB, Šiauliu 
  • Leedu maksa hiljem lahendused: Mokilizingas, Moki3

Plasto Aknad.Uksed OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Plasto Aknad.Uksed OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

NB! Pärast kaupade eest tasumist „maksekeskuses“ (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus.(Hoiatus, et kui seda ei tehta siis ei tarvitse makse olla sooritatud)

8. Kaup tarnitakse tellimuses sisestatud tarneaadressile lähimasse Plasto esindusse, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul. Plasto võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust. Tarneaega hakatakse lugema alates ettemaksu laekumisest Plasto arveldusarvele.nädalate kaupa. Sisseavanevatel akendel ja ustel on tarneaeg standardselt 7nädalat (maksimaalselt 9 nädalat). Väljaavanevatel akendel on tarneaeg standardselt (valge profiil) 7nädalat (maksimaalselt 13 nädalat).

II Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

10. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. 

11. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile . Avaldus peab sisaldama alljärgnevat infot: tagastatav kaup, tellimuse number, põhjendus ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani, tingimusel, et Plasto on kauba tagastamise otsuse heaks kiitnud.

12. Kui pärast Kauba tagastamist on müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul alates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümbertöödeldud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

III vastutus ja vaidluste lahendamine

13. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul ( ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale reklamatsioon ) kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast akti alusel . Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest ja sellekohasest teavitusest Plasto Aknad.Uksed OÜ-le. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Plasto e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita esitatud kaebusi ei rahuldata.

14. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Plasto Aknad.Uksed OÜ, Peterburi tee 92d, 11415 Tallinn või e-posti aadressile: . Kauba tagastamisel tuleb see tuua Plasto esindusse.(Kauba tagastamine Plasto lattu toimub kliendi kulul)

15. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

  1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

  2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:

     – müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

     – parandamine ebaõnnestub,

     – müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

     – kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, paigaldamise, hoiustamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

16. Kaubale antud müügigarantiid on sätestatud vastavalt tingimustele kirjalikult.

Teavet tellimuse kohta saate: E-R: 09.00-17.00, telefonil 622 1505 või e-posti aadressil: 

17. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: