Juhendid

Üldised juhised

Akna paigaldamisel tuleb lähtuda järgmistest punktidest:

 1. Ava valmistatakse ette ja puhastatakse.
 2. Akna/ukse kinnitusklambrid asetsevad elemendi sisenurgast ca. 100-150 mm kaugusel, kusjuures kahe klambri vahe peab olema <=700 mm (vt. Joonis 4.)
 1. Aken/uks asetatakse kandvatele klotsidele, millega fikseeritakse see horisontaal- ja vertikaaltasapinnas. 
 2. Akna/ukse asetsemisel avas lähtutakse esmalt loodimisest ja järgmisena ava mõõtudest ja kujust.
 1. Sõltuvalt kasutatavast vahust, soojustusvuugi mõõdust ja akna/ukse konstruktsioonist asetada lengi ja raami vahele lisatoed vältimaks lengi deformeerumist vahu paisumisel. Toed väljastatakse laost.
 2. Akna/ukse ava ja lengi vahelise vuugi täitmine montaaživahuga (nt. Soudal, Penoflex jms.)
 3. Akendel/ustel olevad kaitsekiled tuleb eemaldada koheselt peale paigaldust.
 1. Nõuanded:
  1. ukse/akna võib avada 24h peale paigaldust.
  2. kandvaid klotse ei tohi eemaldada.

Lisa:

Ava ettevalmistus:

 • Ava mõõt peab tagama võimaluse elemendi loodimiseks ja soojustamiseks.
 • Soojustusvuugi soovitav paksus min. 10mm.
  Ukseava mõõdud:

Laius = ukse laius + 30mm = ukse kõrgus (koos lisaprofiiliga!) + 30mm

Montaaž

Akna kinnituskronsteinid või tüüblid peavad kõik aknale mõjuvad jõud edasi andma ehitise kandvale konstruktsioonile.

Akna paigaldus koosneb neljast etapist:

 1. Ava puhastamine
 2. Akna kinnitamine
 3. Akna soojustamine
 4. Akna viimistlemine

Nõuded avadele

Akna ja ava ühenduvuugile mõjuvad järgmised jõud:

Välistemperatuur, vihm, tuul, müra, päike, ehituskonstruktsiooni liikumised

Joonis 1. Aknakonstruktsiooni deformeerumine

Aknad tuleb loodida kahes tasapinnas – vertikaalselt ja horisontaalselt. Samas tuleb jälgida ka fassaadijoont. Enne akna kinnitamist fikseeritakse akna asend kiiludega. Ehitise aknaavade mõõtude tolerantsid peavad vastama DIN 18202 nõuetele. Lubatud kõikumised on järgnevad:

Aknaavade ehituslik olukordLubatud tolerantsid, kui nominaalmõõt kuni 2,5 mLubatud tolerantsid, kui nominaalmõõt 2,5 – 5 mLubatud tolerantsid, kui nominaalmõõt üle 5 m
Viimistlemata avad± 10 mm± 15 mm± 20 mm
Viimistletud avad± 10 mm± 10 mm± 15 mm

Veepleki ja aknalaudade pagaldamine

Vältimaks välimise aluspale lagunemist ning seinte ja soojustuse ohtlikku märgumist paigaldatakse akendega  ka veeplekid. Veepleki laius tuleks valida nii, et veepleki nina ulatuks üle fassaadi vähemalt 3 cm (nii suunatakse vesi äravoolamisel fassaadi pinnast kaugemale) kuid soovitavalt mitte üle 6 cm (liiga suurel ülekattel on oht, et tuuled murravad pleki lahti). Veepleki pikkus peaks olema valitud nii, et ka peale pleki otste üles valtsimist oleks võimalik külgpalede ülekate plekile vältimaks vee sattumist pale ja plekiservade vahele. Juhul kui ei ole võimalik teostada välispale ülekatet plekile, tuleb veepleki ja pale omavaheline puutepind tihendada vuugimassiga. Veeplekkide kinnitus teostatakse plekikruvidega aknaalusesse paigaldusprofiili. Lisakinnitused külg- või aluspalesse teostatakse vajadusel vastavalt igale konkreetsele situatsioonile eraldi. Kindlasti tuleb pleki paigaldusel jälgida, et veepleki kalle oleks väljapoole vähemalt 5°.

Aknalaua paigaldus teostatakse seestpoolt vastu paigaldusprofiili.
Aknalauad paigaldatakse umbes 2° kaldega ruumi suunas, et juhtida aknalaualt ära sinna sattunud juhuslik vesi. Aknalaud kiilutakse tagumisest servast ühtlaselt vastu akna alumist lengi ja esiserv toestatakse kandeklotsidega. Juhul kui tegemist on pikkade laudadega, tuleb need montaaži ajaks fikseerida vastu ülemist palet, kuna polüuretaanvahu paisumisel võib aknalaud deformeeruda. Peale aknalaua toestamist soojustatakse see alt polüuretaanvahuga. Aknalaua fikseerumine tagatakse kiilude, polüuretaanvahu ning siseviimistluse käigus aknalaua servade katmisega. Aknalaudade lisatoestamine teostatakse vajadusel vastavalt aknalaua tootja paigaldusjuhisele.


Joonis 2. Aknalaua ja veepleki paigaldamine

NB! Veeplekkide ja aknalaudade paigaldamisel tuleb jälgida, et eelnevalt teostatud tihendused ei katkeks.

Veepleki õige paigaldamine

Joonis 3. Veepleki paigaldamine

VALGEVÄRVILINE
E= lengi sisenurgast – 100-150mmE= lengi sisenurgast – 150mm
Postist – 100-150mmPostist – 150mm
A = max. 700mmA = max. 700mm

Akna kinnitusklambrite paigaldus bE 82 AD ja MD

Joonis 4. Kinnitusklambrite asukohad

Paigaldusklotside asetus

Joonis 5. Paigaldusklotside asetus

Ukse paigaldus (välis-, lükand-, EvolutionDrive)

Kinnituskaugused – samasugused kui akna paigaldamisel

Lükandukse kinnitamine

Kinnita uksed kruvi/tüübliga läbi lengi, kasutades selleks juba ette puuritud auke. Paigaldada kõik  terrassi-, välis-, voldik- ja lükanduksed läbi lengi.

Joonis 9.

Ühendused

Ehitisele mõjuvate jõudude turvaliseks jagamiseks, tuleb elementide ühendamisel tugevdamiseks kasutatud armatuurid ehitisse kinnitada. Sealjuures tuleb silmas pidada, et armatuure ei tohi kinnitada kunagi jäigalt vaid viisil, et need võiksid ehitisest tulenevad liikumised kaasa teha.

                                      Joonis 10.                                                                                           Joonis.11


NB! Elemendi kandeklotse ja -kiile ei tohi eemaldada!

Ühendusprofiilide kinnituskaugused

Esimene kruvi 100-150 mm raamisisenurgast, kruvidevaheline kaugus max 400 mm.

Koplungiga ühendus

Aknad ühendatakse omavahel kruvidega ja ühenduste vahele tuleb paigaldada isepaisuv tihend.


Metallkondiga ühendus 82AD/MD profiil

Ümar- ja nurgapostiga ühendus

NB! Ümarpost kinnitatakse kruviga akna külge. Posti ja akna ühenduses kasutatakse isepaisuvat tihendit.

Horisontaal metalltalaga ühendus

Joonis 16

NB! Tala kinnitatakse metallkronsteinidega seina külge.

Joonis 17

NP8140 Ühendus 82AD/MD profiiliga

Joonis 18

Esimene kruvi 100-150 mm raamisisenurgast, kruvidevaheline kaugus max 400 mm.

Väljapoole avanev uks 82AD/MD profiiliga

Joonis 19 Joonis 20

Madala lävepaku kinnitamine 82AD/MD

Joonis 21

Viimistluse standard

Kontakt

 • Peterburii tee 92D, Tallinn
 • www.plasto.ee
 • 6221 505 (E-R 8.00 - 17.00)